salıncak

  1. swing

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Üzerine oturulup sallanmak üzere iki tarafından ... yere asılmış eğlence âleti