1. swing

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Üzerine oturulup sallanmak üzere iki tarafından ... yere asılmış eğlence âleti