salary

  1. Noun aylık, maaş, ücret, ödemelik.
    a company paying good salaries: dolgun ücret veren bir şirket.
    How
    much salary does the job pay? Bu işte maaş ne kadar?
  2. Transitive Verb maaş/ücret vermek/ödemek, aylık bağlamak.
maaşına mahsuben borç almak Verb
maaş avansı almak Verb
maaş zammı almak için işverene yaklaşmak Verb
maaşının yarısını bankaya yatırmak Verb
bir tek maaşıyla geçinmek Verb
bir tek maaş ıyla geçinmek Verb
maaşından memnun değil
maaşından çekmek Verb
maaşının üçte ikisi oranında emekli aylığı almak Verb
maaşında kesinti yapmak Verb
maaşıyla geçinmek Verb
ufak maaşını telafi etmek Verb
maaşnın bir bölümünü avans olarak almak Verb
maaşının bir bölümünü avans olarak almak Verb
paranın bir kısmını biriktirmek Verb
her ay maaşının yarısını tasarruf etmek Verb
her ay maaşının onda birini bir kenara koymak Verb
tahakkuk etmiş maaş
önceden ödenen maaş
maaş avansı
maaşına mahsuben avans
üzerinde mutabık kalınan maaş
yıllık maaş
maaşını ele geçmeden yiyip bitirmek Verb
bir maaş tespit etmek Verb
bir maaş tespit etmek Verb
başlangıç maaşı
başlangıç maaşını tespit etmek Verb
bir maaşın devri
maaşın bir kısmını haczetmek Verb
maaş artışı
parça başına ücret
esas ödemeler
saat başına ücret
çıplak ücret Noun, Employment
temel maaş
temel ücret
esas maaş
asli maaş
maaşıni almak Verb
maaş değişikliği
ücret değişikliği
başlangıç maaşı
işe giriş ücreti
konsolosluk maaşı
maaşta kesinti
birinin maaşını kesmek Verb
birinin maaşıni kesmek Verb
birinin maaşında indirim yapmak Verb
maaştan kesinti
maaş kesintisi
istenilen maaş
maaşıni almak Verb
maaş almak Verb
maaş çekme
iyi maaş almak Verb
maaşıni almak Verb
(gazete ilanı) istenilen maaş
iyi ücret
dolgun maaş
son alınan maaş
sabit maaş
sabit ücret
giydirilmiş maaş
birine maaş vermek Verb
devlet maaşı
devlet memuru maaşı
devlet memur maaşı
brüt maaş
dolgun maaş
yüksek maaş
düşük maaş
maaş artışı
maaşı artırmak Verb
bir maaşı artırmak Verb
artan maaş
başlangıç maaşı
azami maaş
azami ücret
en düşük maaş
asgari maaş
bakanlık maaşı
az maaş
çok düşük maaş
aylık ücret
aylık maaş
üzerinde tartışılarak mutabık kalınacak maaş
bir maaş teklif etmek Verb
ortak maaşı
maaş ödemek Verb
aylık bağlamak Verb
üç aylık maaş
bir maaşı artırmak Verb
maaş zammı
maaşı yükseltmek Verb
maaş almak Verb
maaş kısıntısı
maaş indirimi
normal maaş
muntazam maaş
uygun ücret
oldukça iyi maaş
maaşta indirme
başlangıç maaşı
sabit maaş
(iştirak paysız) sabit maaş
açık maaşı
vergisiz maaş
en yüksek maaş
yüksek maaş
ücret ve maaş
haftalık maaş
(Br) maaş kademesi
maaş ikinci derecede önemli bir sorun
maaş hesabı
maaş ayarlama
düzeltme
maaş avansı
maaş ve diğer kazançlar Noun
birikmiş maaşlar Noun
birikmiş maaş
bir mevkiin maaşı
maaş ikramiyesi
maaş cüzdanı
maaş defteri
maaş artışı
(US) maaş artışı
maaş dilimi
maaş grubu
maaş üzerine anlaşma
(US) maaş çeki
maaş talebi
maaş grubu
maaş gruplandırma
maaş şartları Noun
maaş kesintisi
iş düzeyi ile birlikte maaşın indirilmesi
maaş eksilmesi
kıstelyevm Management
maaş talebi
maaş farkı
maaşlı
ücretli
maaş gideri
maaş rakamları Noun
maaş fonu
maaş derecesi
maaş grubu
maaşın tarihçesi
ödenmemiş geçmiş maaşlar
maaş artışı
maaş artışı
maaş göstergesi
maaş enflasyonu
maaş düzeyi
maaş listesi
ücret paketi
maaş ödeme
maaş sorunu
maaşın ilerlemesi
maaş artış eğrisi
maaşın bugüne kadar izlediği gelişim
maaş artışı
maaş oranı
(US) maaş artışı
maaş düzeyi
maaş derecesi
maaş oranı
maaş belgesi
maaş kısma
maaş indirimi
maaşın gözden geçirilmesi
(Br) maaş zammı
(Br) US maaş artışı
maaş derecesi
maaş baremi
maaş cetveli
maaş makbuzu
maaşın yapısı
maaş analizi
maaş sistemi
şimdiki maaş
otomatik ücret artışı
otomatik maaş artışı
ücret kademelerinde değişiklik
maaşını indirme
iş düzeyi ile birlikte maaşın indirilmesi
(US) liyakata dayanan maaş zammı
şimdiki maaş düzeyi
terfi sonucu maaş artışı
aylık almak Verb
maaşı her yıl gözden geçirmek Verb
ücret ve maaş idaresi
maaş ve ücretlerin bir örgütün kurallarına ve politikalarına göre belirlenmesi
ücretli grubu (sınıfı