sanctify

  1. Transitive Verb kutsallaştırmak, takdis etmek, kutsal kılmak, kutsal bir işe tahsis etmek.
  2. Transitive Verb günahlardan arıtmak/temizlemek.
  3. Transitive Verb herkesçe kabul edilmek/alışılmak, âdet hükmüne girmek.
    custom sanctified by time: zamanla yerleşmiş âdet.