1. Geçişli Fiil kutsallaştırmak, takdis etmek, kutsal kılmak, kutsal bir işe tahsis etmek.
  2. Geçişli Fiil günahlardan arıtmak/temizlemek.
  3. Geçişli Fiil herkesçe kabul edilmek/alışılmak, âdet hükmüne girmek.
    custom sanctified by time: zamanla yerleşmiş âdet.