sarlatan

lobster
cheat
tamperer
humbug
mountebank
charlatan Noun
irregular physician
quackish
quack doctor
mountebank

Olduğundan fazla görünerek ve övünerek karşısındakini ... bırakan ve bundan yararlanan