say a few words

  1. Verb kısa bir konuşma yapmak