scrubber

  1. Noun fırçalayıcı, ovarak temizleyen kimse.
  2. Noun gaz arıtma cihazı.
  3. Noun cins olmayan/soyu karışık hayvan (bilhassa tosun).
  4. Noun zayıf/bodur boğa/tosun.
  5. Noun (a) fundalık bölge halkı, (b) fundalığa kaçıp vahşileşen hayvan.