1. İsim fırçalayıcı, ovarak temizleyen kimse.
  2. İsim gaz arıtma cihazı.
  3. İsim cins olmayan/soyu karışık hayvan (bilhassa tosun).
  4. İsim zayıf/bodur boğa/tosun.
  5. İsim (a) fundalık bölge halkı, (b) fundalığa kaçıp vahşileşen hayvan.