1. Noun, Chemistry selenyum
  2. southeast(ern).
  3. selenyum (simge).
fiili bir zararın varlığını gerektirmeyen olay
dava hakkı veren , fiili bir zararın varlığını gerektirmeyen olay
bizatihi dava hakkı veren
niteliği itibariyle tehlikeli olan şey
bizatihi tehlikeli olan şey
formel hakaret
intihar. Noun
müntehir, intihar eden kimse, kendini ölüme sürükleyen bir suç işleyen kimse.
felo-de-se şeklinde de yazılır. Noun
intihar Noun
intihar eden kişi Noun
kendi aralarında.
zatı itibarıyla kötü olan
kanunun istidlal olunan ihmal
(US) kanunen istidlal olunan ihmal
aslında, haddi zatında, zaten, kendiliğinden, bizatihi, yalnız başına, sadece bu sıfatla.
Most people
know very little about the educational methods per se: Aslında çok kimseler eğitim yöntemleri hakkında pek az bilgi sahibidirler.
Anything socially useful is good per se: Topluma yararlı olan her şey zaten iyi demektir.
Adverb
mutlak Adverb, Competition Law
kesin Adverb, Competition Law
kendi adına Adjective, Law
bir hafta. Noun
partilerin kendi aralarında uzlaşmaları Noun
southeast(ern).
per se Adverb, Competition Law

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. S harfinin adı
  2. bk. sâ
  3. Selenyum elementinin sembolü
  4. bk. –sa–
  5. Üç

şe
Ş harfinin adı