1. İsim, Kimya selenyum
  2. southeast(ern).
  3. selenyum (simge).
fiili bir zararın varlığını gerektirmeyen olay
dava hakkı veren , fiili bir zararın varlığını gerektirmeyen olay
bizatihi dava hakkı veren
niteliği itibariyle tehlikeli olan şey
bizatihi tehlikeli olan şey
formel hakaret
intihar. İsim
müntehir, intihar eden kimse, kendini ölüme sürükleyen bir suç işleyen kimse.
felo-de-se şeklinde de yazılır. İsim
intihar İsim
intihar eden kişi İsim
kendi aralarında.
zatı itibarıyla kötü olan
kanunun istidlal olunan ihmal
(US) kanunen istidlal olunan ihmal
aslında, haddi zatında, zaten, kendiliğinden, bizatihi, yalnız başına, sadece bu sıfatla.
Most people
know very little about the educational methods per se: Aslında çok kimseler eğitim yöntemleri hakkında pek az bilgi sahibidirler.
Anything socially useful is good per se: Topluma yararlı olan her şey zaten iyi demektir.
Zarf
mutlak Zarf, Rekabet Hukuku
kesin Zarf, Rekabet Hukuku
kendi adına Sıfat, Hukuk
bir hafta. İsim
partilerin kendi aralarında uzlaşmaları İsim
southeast(ern).
per se Zarf, Rekabet Hukuku

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. S harfinin adı
  2. bk. sâ
  3. Selenyum elementinin sembolü
  4. bk. –sa–
  5. Üç

şe
Ş harfinin adı