seal an opening

  1. Verb bir aralığı kapatmak
  2. Verb bir boşluğu doldurmak
  3. Verb bir deliği kapatmak
  4. Verb bir deliği doldurmak