second guess

  1. Verb sonradan fikir yürütmek
sonradan fikir yürütmek, iş işten geçtikten sonra düşüncesini söylemek. Transitive Verb
(ileride olacak şeyi) tahmin etmek.
We must try to second-guess what he'll do next. Transitive Verb