secondary starting device

  1. Noun, Transport ikincil çalıştırma tertibatı