secondhand evidence

  1. şahsi bilgi veya görgüye dayanmayıp
  2. başkasından işitilen hususların tekrar beyanı
dolaylı delil
dolaylı delil