secret reserves

  1. Noun gizgi yedekler
  2. saklı yedeklerler için kullanılan başka bir terim
  3. Noun gizli rezervler