secret reserves

  1. İsim gizgi yedekler
  2. saklı yedeklerler için kullanılan başka bir terim
  3. İsim gizli rezervler