secret service

  1. hafiye teşkilâtı.
    secret service man: hafiye.
gizli haberalma servisi