sector

 1. Noun, Employment işkolu
 2. Noun, Geometry dilim, kesme: iki doğru parçası ve bir eğri yayıyla sınırlanan düzlemsel yüzey.
 3. Noun eklemli/ölçekli cetvel.
 4. Noun, Military savunma bölgesi.
 5. Noun bölge.
 6. Noun kesim, sektör: toplumsal/ekonomik/politik bölüm.
  private sector : özel kesim.
  public sector: kamu kesimi.
 7. Noun, Astronomy açı ölçen alet.
tarım kesimi
tarım sektörü
yaklaşma bölümü
bozuk kesim Information Technology
bankacılık sektörü
temel sanayi sektörü
yapı sektörü
iş sektörü
yatırım malları sektörü
kartı ödeme sektörü
ticaret sektörü
inşaat sektörü Noun, Construction
şirketler kesimi
kurumlaşmış örgütler tarafından sahip olunan ve işletilen ekonomik kesim
yayın alanı
Sanayi Sektörleri Analiz Dairesi Noun, Organizations
enerji sektörü
(milli gelir muhasebesi) finansman sektörü
mali sektör
finansman sektörü
gıda maddeleri sektörü
dış sektör
devlet sektörü
fiziksel kesim Information Technology
kârlı işleri özel sektöre aktarmak Verb
konut sektörü Noun, Management
sanayi sektöründe
endüstri sektörü
kilit sektör
lokomotif sektör
sanayi sektörü
sanayii sektörü
reel sektör Noun, Economics
planlama sektörü
hammadde üretimi sektörü
özel sektör
kamu inşaat sektörü
kamu sektörü Noun, Economics
kamu kesimi
yatırım sektörüne enerji katmak Verb
ikincil sektör
hizmet sektörü Noun, Economics
hizmet sektörü Noun, Economics
kamu sektörü Noun, Economics
euro konsorsiyum sektörü
üçüncü sektör Noun
sıcak kesim: sıcak ve soğuk hava kitleleri arasındaki bölge. Noun
servet yaratıcı sektör
servet yaratıcı sektör
sektör sınırı
sektörsınırı
ekonomi sektörü
endüstri sektörü
sektör (uzmanlık alanı) planlaması
özel sektör şirketleri Noun
özel sektör işi
özel sektör işi
sanayinin özel sektörü
özel sanayi sektörü
kamu sektörü kredi müşterisi
kamu inşaat sektörü
kamu sektörü açığı
kamu kesimi açığı
kamu açığı
kamu yatırımı
kamu sektörü maaşı
devlet maaş talepleri Noun
kamu sektörü grevi
kamu sektörü girişimi
Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Kamu Borçları Noun, Accounting
Özel Sektör Tahvil Senet ve Bonoları Noun, Accounting
Kamu Sektörü Tahvil Senet ve Bonoları Noun, Accounting
TÜSEV Proper Name, Organizations