security agreement

  1. (politika) güvenlik anlaşması
güvenlik anlaşması
Yaşlılar, Maluller ve Felaketzedeler İçin Planlardan Başkaları İçin Sosyal Güvenliğe Dair Avrupa Geçici Sözleşmesi Noun, International Law
Yaşlılar, Maluller ve Felaketzedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşma Noun, International Law