see something through someone's eyes

  1. Verb birşeyi birinin gözünden görmek
  2. Verb birşeyi birinin açısından görmek
  3. Verb birşeye birinin açısından bakmak