seek

 1. Verb aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak.
  to seek the truth. to seek the solution to a problem.
 2. Verb peşinde koşmak.
  to seek fame: şöhret peşinde koşmak.
 3. Verb çabalamak, uğraşmak, gayret etmek.
  to seek to convince a person.
  He seeks to mislead me: Beni yanıltmaya çabalıyor.
 4. Verb gitmek.
  to seek a place to rest. to seek a warmer climate.
 5. Verb sormak, istemek, dilemek.
  to seek information: haber sormak.
  to seek advice: danışmak.

  You should seek advice from your lawyer on this matter: Bu hususta avukatına danışmalısın.
şansını denemek Verb
sorumluluktan kurtulmak istemek Verb
birinin canına kasdetmek.
saklambaç oyunu
âşikâr, gözönünde, uzakta aramaya gerek yok.
boşanmak istemek Verb
geçim parası aramak Verb
kazanç yolu aramak Verb
patent başvurusunda bulunmak Verb
uzlaşma aramak Verb
derman aramak Verb
kabul edilmeye çalışmak Verb
tavsiye istemek Verb
danışmak Verb
başvurmak Verb
birine akıl danışmak Verb
mahkeme emri çıkarmak Verb
ihtiyati tedbir talep etmek Verb
fırsat aramak Verb
fırsat kollamak Verb
iltica etmek Verb, International Law
mültecilik başvurusunda bulunmak Verb, International Law
iltica etmek Verb
yetki istemek Verb
tespit davası açmak Verb
eğlence aramak Verb
boşanmak istemek Verb
iş aramak Verb
şöhret peşinde koşmak Verb
yardım istemek Verb
kapısını çalmak Verb
bilgi toplamak Verb
talimat beklemek, talimat (alınmasını) istemek Verb
birinden talimat istemek Verb
hak aramak Verb, Law
avukata danışmak Verb
kanuni vasıtalara başvurmak Verb
kanuni yollara başvurmak Verb
arayıp bulmak Verb
izin istemek Verb
psikologa gitmek Verb, Psychology
psikiyatriste gitmek Verb, Psychiatry
ünlü olmayı arzulamak Verb
rücu hakkına başvurmak Verb
tazminat talep etmek Verb
hasar tazminatı istemek Verb
tazminat istemek Verb
hakkını aramak için mahkemeye başvurmak Verb
sığınacak yer aramak Verb
köyde dinlenmek istemek Verb
hak aramak Verb, Law
(US) tüketici kredisi istemek Verb
kurtuluşu kaçmakta bulmak Verb
uçuşta güvenlik aramak Verb
selameti kaçmakta bulmak Verb
sığınak aramak Verb
akıl danışmak Verb
birinin yardımını istemek Verb
birinin onayını elde etmeye çalışmak Verb
birinin tasvibini almak Verb
sığınacak yer aramak Verb
büyük sanayicilerin desteğini istemek Verb
birini çok aramak Verb
birini bulmak için çok çaba harcamak Verb
bir kıza talip olmak.
birşeyi çok aramak Verb
birşeyi bulmak için çok çaba harcamak Verb
birinin aracılığını istemek Verb
uzman görüşü almak Verb
...'in fikrini almak Verb
...'in görüşünü almak Verb
iş aramak Verb
yeniden seçime gitmeyi tasarlamak Verb