sell one's life dearly

  1. Verb hayatını pahalıya satmak
  2. Verb canına çok değer vermek
  3. Verb hayatıni pahalıya satmak