semi-custodial prison

  1. Noun, Law yarı açık cezaevi