separate agreement

  1. ayrı sözleşme
  2. özel anlaşma