sequel

  1. Noun, Cinema devam filmi
  2. Noun başlıbaşına müstakil fakat evvelkinin devamı olan edebî eser.
  3. Noun sürem, devam, öncekini izleyen olay/durum.
  4. Noun çıkarım, istidlâl, sonuç, netice.
sonrası olmak Verb
devam filmi Noun, Cinema
savaş sonucu