sequel

  1. Noun başlıbaşına müstakil fakat evvelkinin devamı olan edebî eser.
  2. Noun sürem, devam, öncekini izleyen olay/durum.
  3. Noun çıkarım, istidlâl, sonuç, netice.
sonrası olmak Verb
savaş sonucu