1. İsim başlıbaşına müstakil fakat evvelkinin devamı olan edebî eser.
  2. İsim sürem, devam, öncekini izleyen olay/durum.
  3. İsim çıkarım, istidlâl, sonuç, netice.
sonrası olmak Fiil
savaş sonucu