1. İsim, Sinema devam filmi
  2. İsim başlıbaşına müstakil fakat evvelkinin devamı olan edebî eser.
  3. İsim sürem, devam, öncekini izleyen olay/durum.
  4. İsim çıkarım, istidlâl, sonuç, netice.
sonrası olmak Fiil
devam filmi İsim, Sinema
savaş sonucu