service agreement

  1. Noun, Competition Law hizmet anlaşması
  2. servis anlaşması
  3. Noun, Contract Law hizmet sözleşmesi
Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi Noun, Organizations
hizmet seviyesi sözleşmesi Noun, Law