set apart so much out of one's savings

  1. Verb tasarrufundan belli bir miktarını ayırmak