several note

  1. ödeme vaadi
birlikte ve zincirleme sorumluluk getiren borç senedi
müşterek müteselsil borç senedi (US
müşterek ve müteselsil senet
müşterek ve müteselsil ödeme vaadi