share someone's belief

  1. Verb birinin inancını paylaşmak
  2. Verb biriyle aynı inanca sahip olmak