shelf mark

  1. (kütüphanede kitaplara konulan) raf işareti.