shoot the moon

  1. (ödenmeyen kiraya karşı haczedilir korkusu ile) eşyasını gece kaçırmak