shortly

  1. Adverb yakında, birazdan, biraz sonra.
    He will be back shortly .
  2. Adverb kısaca, özetle, hulâsaten.
    He explained his idea shortly but clearly.
  3. Adverb kabaca, sertçe, soğuk bir şekilde.
yakında yayımlanacak olmak Verb
önümüzdeki gün
...'den kısa bir süre sonra Adverb
...'den hemen sonra Adverb
...'den hemen önce Adverb
...'den kısa bir süre önce Adverb