1. Zarf yakında, birazdan, biraz sonra.
    He will be back shortly .
  2. Zarf kısaca, özetle, hulâsaten.
    He explained his idea shortly but clearly.
  3. Zarf kabaca, sertçe, soğuk bir şekilde.
yakında yayımlanacak olmak Fiil
önümüzdeki gün
...'den kısa bir süre sonra Zarf
...'den hemen sonra Zarf
...'den hemen önce Zarf
...'den kısa bir süre önce Zarf