shrimp

  1. karides, deniz tekesi
    (Crangon vulgaris).
  2. ufak tefek/önemsiz/çelimsiz kimse.
  3. karidesli (yiyecek)
  4. karides+.
  5. karides avlamak.
jumbo karides Noun, Food-Kitchen
tutaçlı karides: av yakalamaya mahsus ön ayakları olan karides.
squilla ile ayni anlama gelir. Noun
keseli karides
(Mysidacea): yumurtasını bacakları arasındaki kesede taşıyan bir tür karides. Noun