slap

 1. Noun sille, tokat, şamar. Her slap left red marks on his cheek.
  to receive a slap in the face:
  suratına tokatı yemek.
  to have a slap at someone: birisini tokatlamak.
 2. Noun tokat/şamar sesi.
 3. Noun azarlama, hakaret, küfür.
  slap in the face: şamar, şamar gibi ters cevap, ağır darbe/hakaret, beklenmedik başarısızlık.
 4. Verb sille/tokat vurmak, şamarlamak.
  slap someone on the back: şaka için birinin sırtına vurmak.
 5. Verb azarlamak, hakaret etmek, küfretmek.
 6. Verb rastgele atmak/bırakmak, fırlatmak.
  He slapped the book down on the table.
 7. Verb çarpmak, şiddetle vurmak.
  The waves slapped against the dock.
 8. Verb
  slap on: gelişigüzel koymak.
 9. Adverb ansızın, birdenbire, şıp diye, pattadak.
  run slap into someone.: birisiyle ansızın karşılaşmak.

  slap on the spot: şıp diye yapıştırma.
 10. Adverb dosdoğru, doğrudan doğruya, açıkça.
  slap into his face: dosdoğru suratına.
  We told them slap
  out that … : Onlara açıkça söyledik ki …
şaplak
ambargo koymak Verb
iyice azarlamak, haşlamak, zılgıtı vermek.
bir şehri zorbalıkla yönetmek Verb
şamar yemek Verb