sobriety

  1. Noun ayıklık.
  2. Noun imsak, içkiden sakınma.
  3. Noun ciddiyet, vekar, temkin, ağırbaşlılık.
  4. Noun ılımlılık, itidal.