sole ownership

  1. tek mülkiyet sahipliği
  2. münhasır mülkiyet hakkı