solid row of buildings

  1. birbirine bitişik yapı dizisi