solve a problem between the departments concerned

  1. Verb bir sorunu ilgili bakanlıklar arasında çözmek