something else

  1. başka bir şey
  2. olağanüstü bir şey