source

 1. Noun kaynak
 2. Noun menba
 3. kaynak, memba.
  The development of new energy sources. They're trying to trace the source of the trouble.
  light/heat source .
 4. köken, menşe.
 5. pınar, pınar başı, (nehir vb.) kaynak.
  We are following the river to its source.
 6. kaynakça (göstermek), mehaz, bilgi için başvurulan kaynak.
  source material: kaynakça, mehaz.
gelir kaynağı Noun, Economics
kaynağında kalite Noun, Quality
kaynağında
mahreçte blokaj
kaynağında kesilen vergi
veri kaynağı Information Technology
vergiyi kaynağından almak Verb
vergiyi kaynakta kesmek Verb
verginin kaynakta kesilmesi Noun
enerji kaynağı
güvenilir kaynaktan
yarı resmi kaynaktan
güvenilir kaynaktan
itiraz edilemeyecek bir kaynaktan
güvenilmez bir kaynaktan
yetkili (inanılır) kaynaktan
gaz deşarjlı ışık kaynağı Noun, Transport
inanılır kaynaktan öğrenilmiş olmak Verb
güvenilir kaynaktan öğrenmiş olmak Verb
bir şeyi güvenilir kaynaktan edinmek Verb
bir haberin kaynağının tespiti
geçim kaynağı Noun, Economics
gelir kaynağı Noun, Economics
gizli haber kaynağı
istihbarat kaynağı
bir vergiyi kaynakta kesmek Verb
vergiyi kaynakta kesmek Verb
vergiyi mahrecinde tarh etmek Verb
ışık kaynağı Noun, Photography
esas kaynak
haber kaynağı Noun, Media-Publishing
resmi kaynak
bir vergiyi kaynağında ödemek Verb
vergiyi kaynağından ödemek Verb
vergiyi kaynakta ödemek Verb
noktasal kaynak (ışık kaynağı).
enerji kaynağı
birincil kaynak Noun, Law
enerji kaynağına çok yakınlık
4-10 milyar ışık yılı uzakta olan ve kuvvetli radyo dalgaları yayan gök cismi. Noun
radyo kaynağı: radyo frekansları yayan uzay cismi. Noun
güvenilir kaynak
gelir kaynağı Noun, Economics
akar Noun
maden
kaynağında ayrıştırma Noun, Waste Management
kaynağında ayırma Noun, Waste Management
kaynağında ayırma Noun, Waste Management
kaynağında ayrıştırma Noun, Waste Management
ikincil kaynak Noun, Law
vergi kesmek Verb
kaynaktan vergilenmek Verb
stopaj kesmek Verb
ikmal kaynağı
ikmal noktası Noun
kaynağında vergi tahsil sistemi
kaynağında vergi tahsili sistemi
kaynakta vergi kesme
geliri kaynağından vergilendirmek Verb
vergi kaynağı
kaynağında vergilendirme
kaynağından vergilendirme
güvenilir kaynak
doğrulanmamış kaynak
sağlam kaynak Noun
sahih kaynak Noun
su kaynağı Noun
yazılı kaynak
kaynak kodu
kaynak dokümantasyonu
kaynak dil
kaynak dil Noun, Translation
kaynak malzeme
tehlike kaynağı
kazanç kaynağı
hata kaynağı
kanıt kaynağı
finansman kaynağı
sermaye kaynağı
yardım kaynağı
gelir kaynağı Noun, Economics
geçim kaynağı Noun, Economics
bilgi kaynağı
ilham kaynağı Noun
para kaynağı
iftihar
övünç kaynağı
kâr kaynağı
kalıcı gelir kaynağı Noun, Management
gereksinim kaynağı
gelir kaynağı Noun, Economics
ikmal kaynağı
vergi kaynağı
vergilendirme kaynağı
kanun kaynağı
su kaynağı Noun
kaynağında ayrıştırma Noun, Waste Management
kaynağında ayırma Noun, Waste Management
kaynağında ayırma Noun, Waste Management
kaynağında ayrıştırma Noun, Waste Management
kaynak metin Noun, Translation
bir ırmağın çıkış yerine doğru gitmek Verb
sürekli sıkıntı kaynağı
hukukun maddi kaynağı Noun, Law
ikincil veri kaynağı (başka bir kişi ya da grubun yayımladığı araştırma sonuçlarından elde edilmiş bilgi
ek gelir kaynağı
tali gelir kaynağı
bir oyunun kaynağını bulmak Verb