1. İsim kaynak
 2. İsim menba
 3. kaynak, memba.
  The development of new energy sources. They're trying to trace the source of the trouble.
  light/heat source .
 4. köken, menşe.
 5. pınar, pınar başı, (nehir vb.) kaynak.
  We are following the river to its source.
 6. kaynakça (göstermek), mehaz, bilgi için başvurulan kaynak.
  source material: kaynakça, mehaz.
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
kaynağında kalite İsim, Kalite
kaynağında
mahreçte blokaj
kaynağında kesilen vergi
veri kaynağı Bilgi Teknolojileri
vergiyi kaynağından almak Fiil
vergiyi kaynakta kesmek Fiil
verginin kaynakta kesilmesi İsim
enerji kaynağı
güvenilir kaynaktan
yarı resmi kaynaktan
güvenilir kaynaktan
itiraz edilemeyecek bir kaynaktan
güvenilmez bir kaynaktan
yetkili (inanılır) kaynaktan
gaz deşarjlı ışık kaynağı İsim, Ulaşım
inanılır kaynaktan öğrenilmiş olmak Fiil
güvenilir kaynaktan öğrenmiş olmak Fiil
bir şeyi güvenilir kaynaktan edinmek Fiil
bir haberin kaynağının tespiti
geçim kaynağı İsim, Ekonomi
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
gizli haber kaynağı
istihbarat kaynağı
bir vergiyi kaynakta kesmek Fiil
vergiyi kaynakta kesmek Fiil
vergiyi mahrecinde tarh etmek Fiil
ışık kaynağı İsim, Fotoğrafçılık
esas kaynak
haber kaynağı İsim, Medya ve Yayıncılık
resmi kaynak
bir vergiyi kaynağında ödemek Fiil
vergiyi kaynağından ödemek Fiil
vergiyi kaynakta ödemek Fiil
noktasal kaynak (ışık kaynağı).
enerji kaynağı
birincil kaynak İsim, Hukuk
enerji kaynağına çok yakınlık
4-10 milyar ışık yılı uzakta olan ve kuvvetli radyo dalgaları yayan gök cismi. İsim
radyo kaynağı: radyo frekansları yayan uzay cismi. İsim
güvenilir kaynak
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
akar İsim
maden
kaynağında ayrıştırma İsim, Atık Yönetimi
kaynağında ayırma İsim, Atık Yönetimi
kaynağında ayırma İsim, Atık Yönetimi
kaynağında ayrıştırma İsim, Atık Yönetimi
ikincil kaynak İsim, Hukuk
vergi kesmek Fiil
kaynaktan vergilenmek Fiil
stopaj kesmek Fiil
ikmal kaynağı
ikmal noktası İsim
kaynağında vergi tahsil sistemi
kaynağında vergi tahsili sistemi
kaynakta vergi kesme
geliri kaynağından vergilendirmek Fiil
vergi kaynağı
kaynağında vergilendirme
kaynağından vergilendirme
güvenilir kaynak
doğrulanmamış kaynak
sağlam kaynak İsim
sahih kaynak İsim
su kaynağı İsim
yazılı kaynak
kaynak kodu
kaynak dokümantasyonu
kaynak dil
kaynak dil İsim, Tercüme
kaynak malzeme
tehlike kaynağı
kazanç kaynağı
hata kaynağı
kanıt kaynağı
finansman kaynağı
sermaye kaynağı
yardım kaynağı
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
geçim kaynağı İsim, Ekonomi
bilgi kaynağı
ilham kaynağı İsim
para kaynağı
iftihar
övünç kaynağı
kâr kaynağı
kalıcı gelir kaynağı İsim, İşletme
gereksinim kaynağı
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
ikmal kaynağı
vergi kaynağı
vergilendirme kaynağı
kanun kaynağı
su kaynağı İsim
kaynağında ayrıştırma İsim, Atık Yönetimi
kaynağında ayırma İsim, Atık Yönetimi
kaynağında ayırma İsim, Atık Yönetimi
kaynağında ayrıştırma İsim, Atık Yönetimi
kaynak metin İsim, Tercüme
bir ırmağın çıkış yerine doğru gitmek Fiil
sürekli sıkıntı kaynağı
hukukun maddi kaynağı İsim, Hukuk
ikincil veri kaynağı (başka bir kişi ya da grubun yayımladığı araştırma sonuçlarından elde edilmiş bilgi
ek gelir kaynağı
tali gelir kaynağı
bir oyunun kaynağını bulmak Fiil