sovereignty

  1. Noun, Politics-Intl. Relations egemenlik
  2. Noun egemenlik, hâkimiyet, hükümranlık, saltanat.
  3. Noun bağımsızlık, istiklâl.
  4. Noun metbuiyet.
hakimiyet muamelesi
hükümet tasarrufu
hava egemenliği
tüketici egemenliği
tüketici egemenliği (sıradan vatandaşın serbest piyasada mal satın alması
tüketici egemenliği
finansal egemenlik
mali egemenlik
ekonomik ve mali egemenlik (bir ulusun egemenliğine dayanarak ekonomisini düzenlemek için alabileceği önlemler
parasal hâkimiyet
ulusal egemenlik Noun, Law
şahsi hâkimiyet
kişisel egemenlik
siyasal egemenlik
halk egemenliği
vergi egemenliği
ülke egemenliği
ülkesel egemenlik Noun, International Law
hâkimiyet milletindir !
hava egemenliği
tüketicinin egemenliği Noun
bir ülkeyi egemenliğinde tutmak Verb
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Proper Name, History