sovereignty

  1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler egemenlik
  2. İsim egemenlik, hâkimiyet, hükümranlık, saltanat.
  3. İsim bağımsızlık, istiklâl.
  4. İsim metbuiyet.
hakimiyet muamelesi
hükümet tasarrufu
hava egemenliği
tüketici egemenliği
tüketici egemenliği (sıradan vatandaşın serbest piyasada mal satın alması
tüketici egemenliği
finansal egemenlik
mali egemenlik
ekonomik ve mali egemenlik (bir ulusun egemenliğine dayanarak ekonomisini düzenlemek için alabileceği önlemler
parasal hâkimiyet
ulusal egemenlik İsim, Hukuk
şahsi hâkimiyet
kişisel egemenlik
siyasal egemenlik
halk egemenliği
vergi egemenliği
ülke egemenliği
ülkesel egemenlik İsim, Uluslararası Hukuk
hâkimiyet milletindir !
hava egemenliği
tüketicinin egemenliği İsim
bir ülkeyi egemenliğinde tutmak Fiil
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Isim, Tarih