speak for a just cause

  1. Verb haklı bir gaye uğruna konuşmak