spectral

 1. Adjective görüntüsel, hayalî.
 2. Adjective hayale benzeyen, hayali/görüntüyü andıran, hayal gibi.
 3. Adjective görüntülerden/hayallerden oluşan.
 4. Adjective, Physics izgesel.
  spectral analysis: izgesel çözümleme.
  spectral density: izgesel yoğunluk.
  spectral
  reflectance: izgesel yansıtım.
  spectral selectivity: izgesel seçerlik.
  spectral sensitivity: izgesel duyarlık.
  spectral series: izgesel diziler.