staff

 1. değnek, sopa, çomak.
 2. asa.
 3. direk, gönder, bayrak direği.
 4. maiyet, erkân, personel, bir kurumun tüm memurları.
 5. Military kurmay, erkânı harp, kurmay subayları, kurmay heyeti, karargâh.
  staff officer: kurmay subay.
  staff
  section: karargâh kısmı.
  staff sergeant: karargâh çavuşu.
  staff supervision: karargâh denetlemesi.
  staff task: karargâh görevi
 6. (belirli bir projenin) danışman kurulu.
 7. stave ile ayni anlama gelir. porte, üzerine nota yazılan 5 paralel çizgi.
 8. mızrak sapı.
 9. (geçici inşaat/heykel vb. yapmakta kullanılan) elyaflı alçı. 10
  staff of life: ekmek, ana yiyecek maddesi.
personeline izin vermek Verb
öğretim üyesi Noun, Education-Training
okutman Noun, Education-Training
öğretim görevlisi Noun, Education-Training
bütün kadrosunu yenilemek Verb
personelini azaltmak Verb
bakım personeli
personelde yeni atamalar Noun
idareci kadro
idari personel
uçak personeli
personel atamak Verb
denetçi personel
fa anahtarlı nota.
personelden olmak Verb
personel eksikliği olmak Verb
personeli eksik olmak Verb
personeli az almak Verb
şube personeli
uçak hostesleri Noun
memur kadrosunda değişiklik
memur kadrosundaki değişiklik
büro personeli
kulüp personeli
birleşik karargah Noun, Military
kurul personeli
şirket personeli
tezgâhtarlar
personelde tensikat
diplomatik memur
ev personeli
ev halkı
redaksiyon personeli
redaktörler
redaksiyon kurulu
yazı kadrosu Noun
yazı kurulu
teknik kadro
yönetici kadro
personel giderleri Noun
dış hizmette çalışan personel
dış hizmette çalışan kadro (bir işletmenin merkezinden uzakta çalıştırdığı kişiler
gönder
bayrak direği
bayrak direği (gönder)
alçılı harç
genelkurmay, erkânı harbiye. Noun
yer personeli
hastane personeli
hastane personeli Noun, Medicine
otel otobüsü otel personeli
otel personeli
cetvel çubuğu
metre
evde çalışan personel
teftiş heyeti
teftiş heyeti
giz, cıvadra sancağı gönderi. Noun
alt kademedeki büro memurları Noun
genç personel
genç kadro
mutfak personeli
büyük defter tutma personeli
büyük defter tutma personeli
yerel personel
yerli personel
tensikat yapmak Verb
bakım personeli
(demiryolları) bakım personeli
üst düzey yöneticiler
yönetici kadrosu Noun
idari kadro
misyon üyeleri Noun
deniz kurmayı
personel sayısı Noun, Management
çalışan sayısı Noun, Management
hastabakıcılar, bakım personeli.
büro personeli
yöneticiler ve memurlar Noun
kadroya dahil
yönetici kadro
işletme personeli
dış hizmet personeli
devamlı kadro personeli
planlama personeli
memur ayartma
posta personeli
cezaevi personeli Noun, Public Administration
üretim personeli
personel alma
personelde tensikat yapmak Verb
personel tensikatı
daimi kadro
maaşlı personel
memur maaşları Noun
satış personeli
öğretmenler
sekreterler
satış personeli
üst düzey yöneticisi
servis personeli
personel kıtlığı
uzman kadro
personel mevcudu
denetçi personel
öğretim kadrosu Noun
teknik kadro
geçici personel
geçici kadro
geçici çalışan personel
muvakkaten işe alınan personel
öğretmen kadrosu Noun
tren personeli
personel eğitimi
eğitim personeli
sigorta şirketi personeli
personelde münhal
fahri olarak çalışanlar
baston
redaksiyon personeli
yeni bir okula personel almak Verb
kurmay faaliyeti
büroya personel almak Verb
büro personeli almak Verb
işletme denetçisi
personel ikramiyesi
personel yemekhanesi Noun
harp akademisi
personel giderleri Noun
personel şubesi Noun
kurmaylık görevleri Noun
personel şefi
personel giderleri Noun
personel fonu
temizlik
kurmay yönetim
vb gibi faaliyetlerin yönetimi
şirketin temel işlevini yerine getirmesine destek veren muhasabe
personel müdürü
eleman
öğretim elemanı Noun, Education-Training
üst düzey işletme personeli
personel morali
bir gazetenin redaksiyon ekibi Noun
kurmay subay
işletme danışmanı
yönetim kurulu danışmanı
sadece personel için
memleket dışı görevlere personel atamak Verb
(Br) üst düzey yöneticilerinin özel emeklilik fonu
personel planlama
kurmaylık mevkii
personel verimlilik ikramiyesi
personel yardım fonu
personel tensikatı
personel sicili
personel statüsü
personel statüsü (çalışanların uymak zorunda olduğu davranış kuralları Noun
memur maaşları Noun
personel tasarrufları Noun
personel hisse senedi
personel hisse senetleri Noun
personel azlığı
personel eksikliği
personel dayanışması
personel yapısı
personel eğitimi
memur transferleri Noun
personel transferleri Noun
personel cirosu Noun
personel izinleri Noun
sabit ücret alan yazar
kadrolu yazar Noun, Employment
kurmay Military
uzman öğretmenler kadrosu Noun
genel kurmay başkanlığı mahkemesi
kurmay subay
iki komuta zincirinden oluşan sistem
orta kademe yönetici
orta kademe memur
(US) fabrika personeli belirli bir dönem için işletmenin net satışlarını
(US) faaliyetler için düzenlenen ayrıntılı gelir tablosu Noun
giderlerini ve net işletme kâr ya da zararını gösteren çizelge
personel sayısını azaltmak Verb