1. değnek, sopa, çomak.
 2. asa.
 3. direk, gönder, bayrak direği.
 4. maiyet, erkân, personel, bir kurumun tüm memurları.
 5. Askerlik2 kurmay, erkânı harp, kurmay subayları, kurmay heyeti, karargâh.
  staff officer: kurmay subay.
  staff
  section: karargâh kısmı.
  staff sergeant: karargâh çavuşu.
  staff supervision: karargâh denetlemesi.
  staff task: karargâh görevi
 6. (belirli bir projenin) danışman kurulu.
 7. stave ile ayni anlama gelir. porte, üzerine nota yazılan 5 paralel çizgi.
 8. mızrak sapı.
 9. (geçici inşaat/heykel vb. yapmakta kullanılan) elyaflı alçı. 10
  staff of life: ekmek, ana yiyecek maddesi.
personeline izin vermek Fiil
öğretim üyesi İsim, Eğitim
okutman İsim, Eğitim
öğretim görevlisi İsim, Eğitim
bütün kadrosunu yenilemek Fiil
personelini azaltmak Fiil
bakım personeli
personelde yeni atamalar İsim
idareci kadro
idari personel
uçak personeli
personel atamak Fiil
denetçi personel
fa anahtarlı nota.
personelden olmak Fiil
personel eksikliği olmak Fiil
personeli eksik olmak Fiil
personeli az almak Fiil
şube personeli
uçak hostesleri İsim
memur kadrosunda değişiklik
memur kadrosundaki değişiklik
büro personeli
kulüp personeli
birleşik karargah İsim, Askerlik
kurul personeli
şirket personeli
tezgâhtarlar
personelde tensikat
diplomatik memur
ev personeli
ev halkı
redaksiyon personeli
redaktörler
redaksiyon kurulu
yazı kadrosu İsim
yazı kurulu
teknik kadro
yönetici kadro
personel giderleri İsim
dış hizmette çalışan personel
dış hizmette çalışan kadro (bir işletmenin merkezinden uzakta çalıştırdığı kişiler
gönder
bayrak direği
bayrak direği (gönder)
alçılı harç
genelkurmay, erkânı harbiye. İsim
yer personeli
hastane personeli
hastane personeli İsim, Tıp
otel otobüsü otel personeli
otel personeli
cetvel çubuğu
metre
evde çalışan personel
teftiş heyeti
teftiş heyeti
giz, cıvadra sancağı gönderi. İsim
alt kademedeki büro memurları İsim
genç personel
genç kadro
mutfak personeli
büyük defter tutma personeli
büyük defter tutma personeli
yerel personel
yerli personel
tensikat yapmak Fiil
bakım personeli
(demiryolları) bakım personeli
üst düzey yöneticiler
yönetici kadrosu İsim
idari kadro
misyon üyeleri İsim
deniz kurmayı
personel sayısı İsim, İşletme
çalışan sayısı İsim, İşletme
hastabakıcılar, bakım personeli.
büro personeli
yöneticiler ve memurlar İsim
kadroya dahil
yönetici kadro
işletme personeli
dış hizmet personeli
devamlı kadro personeli
planlama personeli
memur ayartma
posta personeli
cezaevi personeli İsim, Kamu Yönetimi
üretim personeli
personel alma
personelde tensikat yapmak Fiil
personel tensikatı
daimi kadro
maaşlı personel
memur maaşları İsim
satış personeli
öğretmenler
sekreterler
satış personeli
üst düzey yöneticisi
servis personeli
personel kıtlığı
uzman kadro
personel mevcudu
denetçi personel
öğretim kadrosu İsim
teknik kadro
geçici personel
geçici kadro
geçici çalışan personel
muvakkaten işe alınan personel
öğretmen kadrosu İsim
tren personeli
personel eğitimi
eğitim personeli
sigorta şirketi personeli
personelde münhal
fahri olarak çalışanlar
baston
redaksiyon personeli
yeni bir okula personel almak Fiil
kurmay faaliyeti
büroya personel almak Fiil
büro personeli almak Fiil
işletme denetçisi
personel ikramiyesi
personel yemekhanesi İsim
harp akademisi
personel giderleri İsim
personel şubesi İsim
kurmaylık görevleri İsim
personel şefi
personel giderleri İsim
personel fonu
temizlik
kurmay yönetim
vb gibi faaliyetlerin yönetimi
şirketin temel işlevini yerine getirmesine destek veren muhasabe
personel müdürü
eleman
öğretim elemanı İsim, Eğitim
üst düzey işletme personeli
personel morali
bir gazetenin redaksiyon ekibi İsim
kurmay subay
işletme danışmanı
yönetim kurulu danışmanı
sadece personel için
memleket dışı görevlere personel atamak Fiil
(Br) üst düzey yöneticilerinin özel emeklilik fonu
personel planlama
kurmaylık mevkii
personel verimlilik ikramiyesi
personel yardım fonu
personel tensikatı
personel sicili
personel statüsü
personel statüsü (çalışanların uymak zorunda olduğu davranış kuralları İsim
memur maaşları İsim
personel tasarrufları İsim
personel hisse senedi
personel hisse senetleri İsim
personel azlığı
personel eksikliği
personel dayanışması
personel yapısı
personel eğitimi
memur transferleri İsim
personel transferleri İsim
personel cirosu İsim
personel izinleri İsim
sabit ücret alan yazar
kadrolu yazar İsim, İstihdam
kurmay Askerlik
uzman öğretmenler kadrosu İsim
genel kurmay başkanlığı mahkemesi
kurmay subay
iki komuta zincirinden oluşan sistem
orta kademe yönetici
orta kademe memur
(US) fabrika personeli belirli bir dönem için işletmenin net satışlarını
(US) faaliyetler için düzenlenen ayrıntılı gelir tablosu İsim
giderlerini ve net işletme kâr ya da zararını gösteren çizelge
personel sayısını azaltmak Fiil